Rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi için jeneratörleri mekanik olarak çalıştırmak için rüzgar türbinleri yoluyla hava akışının kullanılmasıdır. Rüzgar enerjisi, fosil yakıtların yakılmasına alternatif olarak bol miktarda, yenilenebilir, yaygın olarak dağılmış, temiz, operasyon sırasında sera gazı emisyonu üretmiyor, su tüketmiyor ve çok az arazi kullanıyor. Çevredeki net etkiler, yenilenemez güç kaynaklarının net etkilerinden daha az sorunludur.

Rüzgar çiftlikleri, elektrik iletim şebekesine bağlı birçok rüzgar türbininden oluşur. Kara rüzgarı, ucuz kömür ya da gazlı santrallerden daha ucuz bir güç kaynağı ya da birçok yerden daha rekabetçi bir elektrik enerjisi kaynağıdır. Açık deniz rüzgarı karadan daha istikrarlı ve güçlüdür ve açık deniz çiftlikleri daha az görsel etkiye sahiptir ancak inşaat ve bakım maliyetleri oldukça yüksektir. Küçük kara rüzgar çiftlikleri, şebekeye bir miktar enerji besleyebilir veya şebekeden bağımsız konumları izole etmek için elektrik enerjisi sağlayabilir.