Eko-Entegrasyon terimi, atık, enerji ve suyla ilgili sorunları çözmek için çeşitli teknolojileri uygulayan karmaşık sistemleri tasarlama sürecini tanımlar. Kamu hizmetleri ve topluluklar genellikle sorunlarına bir eko-teknoloji çözümü konusundaki ihtiyaçlarını anlarlar. Bununla birlikte, böyle bir çözümü uygulamak genellikle oldukça karmaşık bir yapılandırma ve çok gelişmiş teknolojilerin bir kombinasyonunu gerektirir.