Gençler için Yeşil Enerji Becerileri projesi, gençlerin çapraz
becerilerini geliştirmek üzere, kullanıcı verisine dayanan
senoryalara sahip etkileşimli mobil oyunlar ve 3D simulasyonlar
tasarlayarak yaşam boyu eğitim imkânlarının kalitesini,
çekiciliğini ve erişilebilirliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

Çevre meseleleri mevcut ve gelecek jenerasyonların refahı hakkında
ciddi endişeler doğurmaktadır.

Bu meselelere, bağımsız ama teşvik edici çevre, enerji, ulaşım, istihdam ve eğitim politikaları ile cevap vermek gerekir. Son yıllarda, küresel ısınmanın izi dünyanın her yerinde sürülebilir. Çalışmalar, küresel ısınma ve elverişsiz iklimlere dönüşümün altında yatan temel sebeplerin kirlilik ve ağaçların yok edilmesi gibi insan davranışlarının neden olduğunu göstermektedir. Gerek bireysel gerek toplumsal olarak her birimizin çevreye karşı sorumluluklarımızın farkına varması için çok acil bir ihtiyaç söz konusudur.

Gençler için Yeşil Enerji Becerileri bir Erasmus+ Stratejik Ortaklığı Gençlik Programı proje önerisidir

Proje yaşları 13 ile 25 arasında değişen gençler için “yeşil eğitim” programlarını ve faaliyetlerini kapsayacaktır. Bu projenin temel amacı gençlerin yeşil enerjiler hakkındaki bilgi ve farkındalıklarını artırmak ve bu şekilde onlara iklim değişimi, ekosistem, enerji üretimi ve depolama, atık yönetimi, geri dönüşüm, çevre kirliliği ve karbon ayak izi ve benzeri konularda beceriler kazandırmaktır.

Gençler için Yeşil Enerji Becerileri projesi yaşam boyu eğitim imkânlarının kalitesini, çekiciliğini ve erişilebilirliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

Gençlerin çapraz becerilerini geliştirmek ve yaşam boyu eğitimi mümkün, çekici ve kaliteli kılmak için, kullanıcı verisine dayanan senoryalara sahip etkileşimli mobil oyunlar ve 3D simulasyonlar tasarlanmaktadır. Bu proje oyunl ve simulasyonlar ile gençlerin yeşil enerji becerilerini, farkındalıklarını ve yeterliklerini artırmayı hedeflemektedir.

What Is Carbon Footprint

A carbon footprint is the measure of the impact our activities have
on the environment, and in particular climate change.

5 Partners, 2 Years, more green energy

The project will last from January 2017 to December 2018.
EKO TEKNOLOJİNİN ENTEGREGRASYONU

Eko-Entegrasyon terimi, atık, enerji ve suyla ilgili sorunları çözmek için çeşitli teknolojileri uygulayan...

Learn more
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

Güneş enerjisi, enerjinin doğrudan doğruya fotovoltaik (PV), dolaylı olarak konsantre güneş enerjisi veya...

Learn more
RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ

Rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi için jeneratörleri mekanik olarak çalıştırmak için rüzgar türbinleri...

Learn more