Gençler için Yeşil Enerji Becerileri projesinin İstanbul Türkiye’de bulunan Türk-Alman Üniversitesi öncülüğünde beş ortağı bulunmaktadır. Diğer ortaklar Slovenya’da bulunan Maribor Üniversitesi ile ACE KIBLA, Almanya’da bulunan ZentralWeb GmbH ile yine Türkiye’den Zeta’dır.

İstanbul’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk yükseköğretim mevzuatına tabi, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin Fen Fakültesinde Moleküler Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Enerji Bilimi ve Teknolojileri olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.

Maribor Üniversitesi 1975 yılında Maribor’da kurulmuştur ve Slovenya’nın ikinci en büyük üniversitesidir. 17 fakültesi bulunmaktadır. Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi bir bilim, araştırma ve eğitim birimidir. Fakülte’de 50 yıllık bir gelenek ile pedagojik, ve pedagojik olmayan Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım ve Teknoloji bölümleri bulunmaktadır.

KIBLA üyeleri için kültür, sanat, eğitim, araştırma, bilgisayar teknolojileri, iletişim ve enformasyon alanlarında gelişimi sağlamak amacı kurulmuş, kâr amacı gütmeyen, bağımsız ve gönüllü kuruluşudur.

ZentralWeb GmbH 2012 kurulmuş bir yazılım şirketidir. Bilgi teknolojisi hizmetleri, mobil uygulamalar ve webtabanlı yazılımlar geliştirmektedirler. Green4youth projesini web yazılımları ve sosyal medya konusundaki tecrübeleri ile desteklemektedirler.

ZETA, 2000 yılında Türkiye’nin lider danışmanlık kuruluşlarından birisi olmak ve müşterilerine mühendislik, enerji, çevre, bilgi teknolojileri, çağdaş organizasyon ve eğitim alanlarında nitelikli hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. ısıtma, soğutma ve havalandırma, temiz odalar, çevreye dost teknolojiler, çevre kirliliği, ters mühendislik hizmetleri, ön fizibilite ve fizibilite etütleri, proje planlama, yönetim, finansman ve eğitim konularında uzmanlaşmıştır. Bu tür projelerin planlama, uygulama, geliştirme, ölçme ve değerlendirme gibi hemen her evresinde, başarılı çalışmalar yapmış; Türkiye başta olmak üzere, Avrupa Birliği Çerçeve Programında ve ABD’de çok sayıda projeye imza atmıştır.