Zelena energija? Imamo odgovore!

Podnebne spremembe

Spremembe globalnih ali regionalnih podnebnih vzorcev, zlasti spremembe, ki so prisotne od sredine 20. stoletja naprej in so večinoma pripisane zvišanju ravni atmosferskega ogljikovega dioksida, proizvedenega z uporabo fosilnih goriv.

Ekosistem

Ekosistem je biološka skupnost, kjer poteka interakcija med organizmi in njihovim fizičnim okoljem.

Varčevanje z energijo

Varčevanje z energijo pomeni zmanjšati količino energije, ki jo uporabljamo za različne namene. Takšne prakse ugodno vplivajo na finančni kapital, okoljsko vrednost, nacionalno in osebno varnost ter dobro počutje.

Onesnaževanje

Onesnaževanje pomeni, da v okolje vnašamo nekaj, kar je za živa bitja škodljivo ali strupeno. Tipičen primer zdravju neprijaznega onesnaževanja je recimo smog v zraku, ali prisotnost odplak v pitni vodi.

Ravnanje z odpadki

So vse aktivnosti in postopki, ki so potrebni pri varnem odlaganju odpadkov, dokler ti ne prispejo na končno odlagališče. Med drugim te aktivnosti vključujejo zbiranje, prevoz, obdelavo in odlaganje odpadkov, skupaj z nadzorovanjem in regulacijo.

Reciklaža

Je proces pretvarjanja odpadnih materialov v nove materiale in predmete.

Ogljični odtis

Ogljični odtis predstavlja količino ogljikovega dioksida, ki ga v zemljino ozračje izpuščajo dejavnosti posamezne osebe, organizacije, ali skupnosti.

Energetska učinkovitost

Je količina proizvedenega dela ali energije na enoto porabljene energije naprave ali sistema, ki proizvaja mehansko delo ali pretvarja energijo.

Biogorivo

Biogorivo je gorivo, pridobljeno neposredno iz žive (biološke) snovi.

Bioplin

Je gorivo v obliki plina, običajno metana, ki nastane pri fermentaciji organske snovi.

Ogljikov dioksid (CO2)

Ogljikov dioksid je kemična spojina, sestavljena iz enega atoma ogljika in dveh atomov kisika. Ogljikov dioksid med drugim proizvajajo ljudje in živali v izdihanem zraku.

Fosilno gorivo

Naravno gorivo (na primer premog ali plin), ki je nastalo iz ostankov živih organizmov v geološki preteklosti.

Toplogredni plini

Toplogredni plini prispevajo k okrepljenemu toplogrednemu učinku z absorpcijo infrardečega sevanja.

Obnovljiva energija

Je energija iz virov, ki se ne izčrpajo s pridobivanjem, na primer vetrna ali sončna energija.

Vetrna turbina

Vetrna turbina ima na visokem jeklenem stolpu nameščeno veliko kolo z lopaticami, ki ga poganja veter in tako proizvaja električno energijo.

Geotermalna energija

Geotermalna energija izkorišča toploto zemlje in predstavlja obnovljiv, čist, neizčrpen in gospodaren vir energije.

Termalna solarna plošča

Solarne plošče s pomočjo sončnih kolektorjev izkoriščajo energijo svetlobnega sevanja, ki jo oddaja sonce. Energijo solarnih plošč običajno uporabljamo za ogrevanje vode.

Energija plimovanja

Je energija, ki jo proizvajajo oceani, zlasti gibanje njihove gladine zaradi privlačne sile lune in sonca (plimovanje).

TAKE A PLACE IN THE PROJECT Please join our surveys!

It takes just about five minutes to help us collect more information about your scills.