Vetrna energija je uporaba toka zraka skozi vetrne turbine do mehanskih generatorjev električne energije. Vetrna energija kot alternativa gorenju fosilnih goriv je obilna, obnovljiva, široko razporejena, čista, med obratovanjem ne proizvaja emisij toplogrednih plinov, ne porablja vode in uporablja malo zemlje. Neto vplivi na okolje so veliko manj problematićni od tistih iz neobnovljivih virov energije.

Vetrne elektrarne sestavljajo številne posamezne vetrne turbine, ki so priključene na električno prenosno omrežje. On-shore vetra je poceni vir električne energije, ki je konkurenčen ali v mnogih krajih cenejši kot premog ali plin. Vetrovi na morju so stabilnejši in močnejši kot na kopnem, pridelki na morju pa manj vidni, vendar so stroški gradnje in vzdrževanja znatno višji. Mala vetrna elektrarna na kopnem lahko dovede nekaj energije v omrežje ali zagotovi električno energijo na izoliranih mestih izven omrežja.