Izraz Eko-integracija opredeljuje proces oblikovanja kompleksnih sistemov, ki uporabljajo različne tehnologije za reševanje problemov z odpadki, energijo in vodo. Javne gospodarske službe in skupnosti običajno razumejo potrebo po rešitvi problema ekološke tehnologije. Vendar pa za izvajanje takšne rešitve navadno zahtevajo zelo zapletene konfiguracije in kombinacijo več zelo naprednih tehnologij.