Anketne vprašalnike smo zasnovali z namenom, da z njimi pridobimo podatke za raziskovalno delo, namenjeno širjenju in poglobitvi znanja o zelenih energijah in recikliranju. Vse pridobljene informacije bodo ostale ANONIMNE in bodo namenjene izključno znanstvenemu raziskovanju. Pri vsakem odgovoru sodelujoči izberejo najustreznejšo izjavo, ki se nananša na njihovo osebno stališče.