Projekt Zelene veščine za mlade / Green Energy Skills for Youth je namenjen izboljšanju kakovosti, privlačnosti in dostopnosti priložnosti za vseživljenjsko učenje, z razvojem interaktivnih mobilnih iger ter 3D simulacij s pomočjo scenarijev, ki so jih oblikovali uporabniki za pridobivanje različnih kompetenc med mladimi osnovnošolci in srednješolci.

Okoljski izzivi in pomisleki o vplivu na kakovost življenja sedanjih in prihodnjih

generacij.

Odzive na okoljsko problematiko naj oblikujejo skupne, toda neodvisne politike na področjih okolja, energije, prevoza, zaposlovanja in izobraževanja. V zadnjih letih smo posledicam globalnega segrevanja priča po vsem svetu. Študije kažejo, da so človekove dejavnosti, kot so na primer onesnaževanje ali krčenje gozdov, ključni razlogi za globalno segrevanje in nastanek neugodnih podnebnih sprememb. Nujno je, da se prav vsi, na nivoju posameznika in skupnosti, bolj zavedamo svojih okoljskih odgovornosti.

Projekt Zelene veščine za mlade / Green Energy Skills for Youth je predlog za strateško partnerstvo v okviru programa Erasmus+

To bo vključevalo celovito zbiranje programov in dejavnosti “zelenega izobraževanja” za mlade med 13. in 25. letom starosti. Glavni cilji projekta so povečati ozaveščenost in zelene kompetence mladih, ki bodo s sodelovanjem pridobili znanje o podnebnih spremembah, ekosistemih, proizvodnji in ohranjanju energije, ravnanju z odpadki in recikliranju, onesnaževanju, ogljičnem odtisu itd.

Projekt Zelene veščine za mlade / Green Energy Skills for Youth bo izboljšal kakovost, privlačnost in dostopnost priložnosti

Dostopnost vseživljenjskega učenja bomo izboljšali z razvojem interaktivnih mobilnih iger ter 3D simulacij s pomočjo scenarijev, ki so jih oblikovali uporabniki za pridobivanje različnih kompetenc med mladimi osnovnošolci in srednješolci.

S predlogom ciljamo na krepitev zelenih veščin, ozaveščenosti in kompetenc ter podpiramo kreativne in inovativne metode izobraževanja ob uporabi resnih (izobraževalnih) iger in 3D simulacij. Verjamemo, da kakovostno pedagoško delo spodbuja kreativno, privlačno in učinkovito učenje.

What Is Carbon Footprint

A carbon footprint is the measure of the impact our activities have
on the environment, and in particular climate change.

5 Partners, 2 Years, more green energy

The project will last from January 2017 to December 2018.
Integracija eko tehnologij

Izraz Eko-integracija opredeljuje proces oblikovanja kompleksnih sistemov, ki uporabljajo različne...

Learn more
Sončna energija

Sončna energija je pretvorba energije iz sončne svetlobe v električno energijo, bodisi neposredno s...

Learn more
Vetrna energija

Vetrna energija je uporaba toka zraka skozi vetrne turbine do mehanskih generatorjev električne energije...

Learn more